Új jelszó kérése

Kaqun nyereményjáték szabályzat

 

Kaqun nyereményjáték

 

A szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) lényege, hogy a https://internetpatika.hu oldalon 2016.02.29. és 2016.03.13. időszak között Kaqun terméket vásárlók (továbbiakban: „Vásárló”) között az Kaqun Europe Kereskedelmi Zrt. (továbbiakban: „Szolgáltató”) az AD Sulutions Kft. felajánlásából kisorsol: 1 db wellness hétvégét 2 fő részére 2 éjszaka 3 nap félpanziós ellátással a Hotel Termálkristály Aqualand ****-ben.
A voucher (sorszáma: GO101) 2016. december 20- ig beváltható.

A Kaqun termék(ek) vásárlásával a Vásárló hozzájárul, hogy az Internetpatika Kft. személyes adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa kizárólag jelen promóció kapcsán a sorsolás érdekében.

A sorsolás menete: 
•    A sorsolás lehet nyilvános, de nem kötelezően az. A sorsolás két tanú jelenlétében történik. A sorsolásra 2016.03.14. hétfőn kerül sor.
•    A sorsolás helyszíne: 1021 Budapest Versec sor 9.
•    A Nyertesek kiválasztása véletlenszerűen, előre meghatározott algoritmus alapján történik.
•    Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatást lemondja, úgy a lemondás időpontjában egyben megszűnik a jogosultsága a promóciós játékokban való részvételre.
•    Tanúk jelenlétében annyi nyertes kerül kiválasztásra, ahány nyeremény meghatározásra került az adott promóciós játék leírásában, valamint ugyanennyi pótnyertes kerül kiválasztásra. A nyeremény átvételekor személyazonosságát személyi igazolványa segítségével ellenőrizzük.
•    A nyereményre csak olyan nyertes jogosult, aki az adott promóciós játék leírásában meghatározott feltételeknek teljes egészében megfelel.
Nyertesek értesítése 
•    A Nyerteseket a vásárlás során megadott e-mail cím segítségével azonosítjuk, és a kiválasztást követően e-mailben értesítjük. Az értesítés tartalmazza, hogy mi a nyeremény és a nyeremény átvételének határideje, módja. A Nyertesek kiválasztása során pótnyertes(ek) kerül(nek) meghatározásra. Amennyiben a nyeremény átvételére az első értesítésben megjelölt határidőig nem kerül sor vagy a nyertes a második házhoz szállítás alkalmával sem veszi át a nyereményt, a Nyertest meghatározó sorsolás hatályát veszíti, vagy a nyertes eláll nyereményétől vagy az adott promóciós játékból kizárásra kerül, annyiban a Nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és a pótnyertes lép a nyertes helyébe. A pótnyertes kiértesítése a fent leírt módon történik. A pótnyertes(ek) csak abban az esetben kap(nak) értesítést, ha a nyertes(ek) nem éltek a nyereményükkel.
•    Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt, vagy annak írásbeli engedélye (hozzájárulása vagy jóváhagyása) alapján jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
•    A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.
•    Házhoz szállítás esetén a nyeremény átadását az első sikertelen alkalmat követően maximum további egy alkalommal kíséreljük meg. A Szolgáltató a postázandó nyeremények esetében csak a Magyarország területén belüli címre vállalja a kiszállítást.
•    A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A játékban való részvételből a következő Vásárlók zárhatóak ki:
•    aki nem a játékszabályban meghatározott előírások szerint vesz részt a promóciós játékban
•    aki MAKRO alkalmazást használ (MAKRO= Művelet vagy műveletek csoportja, amelyet feladatok automatizálására használhatunk)
•    aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során,
•    aki illetéktelenül belép a Szolgáltató oldali ADMIN felületre
•    aki illegális, a játékszabályba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a promóciós játék résztvevőit és kivitelezőit
•    a Szolgáltató és a promóciós játék nyereményeit biztosító Harmadik fél vezető tisztségviselői és a promóciós játék megvalósításában résztvevő munkavállalói;

amennyiben a fent említett tételek közül bármelyik is bekövetkezik, úgy a Vásárló nemcsak a játékból kerül kizárásra, hanem büntetőjogi felelőssége tudatában felel is azokért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a játékban résztvevő Vásárlók által tévesen megadott adatok következményeiért, ideértve különösen, ha a sorsoláson vagy az azonnali nyeremény kapcsán Nyertes részére a nyeremény vagy az ajándék átadása a kellő azonosíthatóság hiányában meghiúsul. A Vásárló felel az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, és megfelelőségéért.

A nyeremény juttatásával összefüggésben felmerülő költségek közül a szállás, utazási költség a Nyertest terhelik, míg a nyeremény utáni közterhet (személyi jövedelemadót+egészségügyi hozzájárulást) a nyereményjátékot szervező fizeti.

A Szolgáltató elérhetősége 
A Szolgáltató a Vásárló számára e-mail Ügyfélszolgálatot tart fent. Minden ideérkező információ-kérést, panaszt a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezel. 
A Szolgáltató az ide érkező megkeresésekre (illetve minden egyéb beérkező szóbeli panaszra) legfeljebb 30 napon belül válaszol. E-mail cím: jatek@markweb.hu

A Felhasználási feltételek megváltozása
Jelen Felhasználási feltételekben foglaltak a közzétételtől számítva visszavonásig érvényesek. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételekben foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A Felhasználási feltételek módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.kaqun.hu weboldalon. A Vásárló felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. A Felhasználási feltételek hatálya nem terjed ki az oldalon hirdető harmadik személyek adatkezeléseire, amelyek promócióikhoz, nyereményjátékaikhoz, egyéb kampányaikhoz kapcsolódnak, ezekről egyesével, a játékra való regisztráció során feltüntetett adatvédelmi tájékoztatókban lehet tájékozódni.

Adatvédelem 
Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A szolgáltatásra érvényesen csak 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az jatek@markweb.hu e-mail címen.

A 2016. február 29. és 2016. március 13. időszak között történő nyereményjáték feltétele(i):

Nyeremények: 
2016. február 29. és 2015. március 13. között a https://internetpatika.hu oldalon  Kaqun terméket vásárlók az alábbi ajándék kisorsolásában vesznek részt:
• Az AD Solutions Kft. jóvoltából a vásárlók között kisorsolunk 1 db wellness hétvégét 2 fő részére 2 éjszaka 3 nap félpanziós ellátással a Hotel Termálkristály Aqualand ****-ben . A voucher (sorszáma: GO101) 2016. december 20- ig beváltható.